ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Ladies and Gentlemen pártaláló szolgáltatást nyújt (a továbbiakban: Szolgáltatás) azok számára, akik még nem találták meg életük párját. A Szolgáltatást a www.ladiesandgentlemen.hu oldalon keresztül érheted el. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a www.ladiesandgentlemen.hu internetes portál (a továbbiakban: Portál) által nyújtott szolgáltatások használatára, valamint adatkezelési szabályaira terjed ki.

Általános tudnivalók

A Portált a Testi Lelki Szerviz Kft. (Székhely: 5000 Szolnok, Baross utca 36., képviselő: Katona Zoltán ügyvezető, adószám: 24324832-2-16, cégjegyzékszám: Cg. 16-09-015040) üzemelteti (a továbbiakban: Szolgáltató). Szolgáltatóként gondoskodunk a Portál működtetéséről, karbantartásáról, a Szolgáltatások nyújtásáról, az esetleges panaszok kezeléséről.

Ügyfélszolgálatunkat az alábbi elérhetőségeken érheted el (a továbbiakban: Ügyfélszolgálat):

Ladies and Gentleman Ügyfélszolgálat:

Cím: 5000 Szolnok, Baross utca 36. (nincs ügyfélfogadás)

E-mail cím: info@ladiesandgentlemen.hu

Az Ügyfélszolgálat segítséget nyújt számodra bármely, a Portál használatával kapcsolatos kérdésben, esetleges panaszok kivizsgálásban, egyebekben.

Az ÁSZF-et a Portálon történő regisztrációval elfogadod (a jogviszony létrejöttéhez külön írásba foglalás nem szükséges).

A Szolgáltatás kizárólag regisztrációt követően érhető el, így kívánjuk biztosítani számodra legmegfelelőbben a diszkréciót. A regisztrációhoz kattints ide.

Az oldalon kizárólag abban az esetben tudsz regisztrálni, ha már elmúltál 18 éves és cselekvőképes vagy.

Kérjük, vedd figyelembe, hogy a pártalálást nem tudjuk garantálni számodra.

Továbbá, kérjük, vedd figyelembe, hogy a képnélküli regisztrációkat megtagadhatjuk.

Tagság létrejötte (regisztráció) és megszűnése, felfüggesztése

A Tagság a regisztrációval jön létre határozatlan időre. A regisztrációdat csak akkor tudjuk elfogadni, ha elmúltál 18 éves. A regisztráció sikerességéről haladéktalanul visszaigazolást küldünk a regisztráció során megadott e-mail címre. A visszaigazolás tartalmazni fog egy aktiváló linket, amellyel a regisztrációd véglegesíthető. A regisztrációnál lehetőséged van arra, hogy hozzájárulj a teljesítés azonnali megkezdéséhez. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A regisztrációval jogosulttá válsz arra, hogy minden funkciót igénybe tudj venni.

A regisztráció során meg kell adnod az általunk kért valamennyi adatot. A megadott adatok valódiságáért te vállalod a felelősséget. Sikeres regisztráció esetén maximum 72 órán belül e-mailt küldünk a regisztráció során megadott e-mail címre, továbbá a profilodnál meg fog jelenni egy validálást jelentő felirat („Ellenőrzött profil”).

A sikeres regisztrációt követően az Ügyfélszolgálat maximum 72 órán belül ellenőrzi a létrehozott profil valódiságát. Erre azért van szükség, hogy kizárólag valós személyek lehessenek Tagok. Az Ügyfélszolgálat által ellenőrzött Tagok profilján „Ellenőrzött profil” felirat látható.

Az adataid minden Tag részére láthatók kivéve a vezeték neved, email címed, telefonszámod, és a címed. Ezeket a beállításokat a Portálon bármikor meg tudod tenni a Profilom/Adatlap szerkesztése menüpontban (http://www.ladiesandgentlemen.hu/felhasznalok/profilom/adatlap-szerkesztes.html).

Amennyiben a Portálon történő regisztráció során kifejezetten hozzájárulsz, úgy a következő adataid a nem regisztrált felhasználók részére is láthatóvá válnak: keresztnév, 1 fénykép, életkor, leírás. Ezen adataid a blogunkban, partnereink weboldalán, illetve a Facebook-on jelenhetnek meg. A jelen pont szerinti hozzájárulást bármikor visszavonhatod.

A tagságodat bármikor megszüntetheted felmondással. Ehhez a Portálon a Beállítások/Törlöm magamat a rendszerből menüpontban rá kell kattintanod a „Törlés” gombra. 

A tagságod azonnali hatállyal történő megszüntetésére mi jogosultak vagyunk, ha megsérted a jelen ÁSZF-ben pontban foglaltak valamelyikét. Ilyen esetben a regisztrációkor létrehozott porfilodat töröljük.

A tagságodat bármikor felfüggesztheted a Portálon keresztül a Beállítások/Hibernáció menüpont használatával. Felfüggesztés esetén az aktuális Előfizetésből még fennmaradó napok a tagság újra aktiválását követően újra igénybe vehetőek. A felfüggesztés megszűnésének (azaz újra aktiválásának) minősül a Portálra történő belépés.

A Szolgáltatás használata, tiltott tevékenységek

A Szolgáltatást kizárólag az ÁSZF-ben foglaltak szerint használhatod.

A Szolgáltatást kizárólag csak a saját nevedben használhatod. Ennek érdekében a Tagok személyének valódiságát a regisztrációkor és a tagság fennállása alatt is folyamatosan ellenőrizzük (validáció). Amennyiben megállapítjuk, hogy egy Tag nem valós személy, jogosultak vagyunk a regisztrációját törölni. Amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy egy Tag nem valós személy, felszólíthatjuk arra, hogy személyazonosságát megfelelő módon igazolja. Amennyiben a Tag ezt a felszólítástól számított 3 napon belül nem teszi meg, a regisztrációt törölhetjük. A jelen ÁSZF szempontjából megfelelő módon történő igazolásnak minősül, ha a Tag beküldi ügyfélszolgálatunkra szkennelt formátumban a személy azonosságát igazoló okmányát (így különösen: jogosítvány, személyi azonosító, egyebek).

A Szolgáltatást csak saját felelősségedre használhatod. Nem vállalunk felelősséget azokért a károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódnak, hogy a Szolgáltatás használata során nem a kellő körültekintéssel jársz el.

A Szolgáltatást csak tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartása mellett használhatod.

Kérjük, hogy a Szolgáltatás használata során kerüld az alábbi tiltott tevékenységeket, valamint azok bármely formában (fotó, bejegyzés, üzenet, link, stb.) történő közlését. Tiltott tevékenység észlelése esetén jogosulttá válunk a tagságod azonnali hatállyal történő megszüntetésére:

bármely hatályos jogszabály megsértése,
bármely bűncselekmény elkövetése,
bármely szabálysértés elkövetése,
erotikus tartalmú fotó feltöltése más személyről,
erotikus kép profilképként történő beállítása,
felirattal/effekttel/személyes adattal ellátott fotót feltöltése
más személy adatainak közzététele,
nem saját nemként történő regisztráció,
másik személy fotójának feltöltése,
a Tag a profilkép alapján nem azonosítható be egyértelműen,
más személy érdekét sértő bármely tevékenység,
személyhez fűződő jogok megsértése,
más személy rágalmazása,
reklámozási tevékenység bármely formája,
jogosulatlan információ gyűjtés, illetve felhasználás,
szellemi alkotáshoz fűződő jogok megsértése,
szerzői jogok megsértése,
megbotránkoztató magatartás (így különösen: trágár, obszcén kifejezések),
gyűlölet keltés,
nemzeti, etnikai, vallási, faji alapon történő megnyilvánulások,
szexuális munkalehetőség ajánlása,
spam (kéretlen levél) küldés,
hoax (lánclevél) küldés,
a Portál rendeltetésszerű működésének akadályozása, zavarása,
a jelentem funkció indokolatlan használata,
a Portál másolása,
a tagsággal járó jogosultságok átadása,
vírusos anyagok feltöltése,
kiskorú regisztrációja,
 
 
 
Jogsértő magatartás esetén az alábbiak szerint járunk el:

Amennyiben bármely Tag az ÁSZF-ben foglaltakat megsérti, jogosultak vagyunk a Tag regisztrációjának felfüggesztésére vagy törlésére, vagy egyes szolgáltatások felfüggesztésére vagy korlátozására. A jogsértő magatartás elbírálása és annak szankcionálása során minden Tagot egyenrangúnak tekintünk, azaz az elbírálás nem függ attól, hogy a Tag milyen előfizetéssel rendelkezik. Amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul egy Taggal szemben, a tudomásunkra jutott adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatjuk.

A regisztráció felfüggesztését vagy törlését, vagy egyes szolgáltatások felfüggesztését vagy korlátozását megelőzően felszólíthatjuk a Tagot a kifogásolt magatartás abbahagyására, vagy annak bizonyítására, hogy a magatartás nem ütközik az ÁSZF-ben foglaltakkal. Az értesítést akár mellőzhetjük is, ha a késedelem el nem hárítható kárral vagy nyilvánvaló jogsértéssel járna, vagy ha úgy találjuk, hogy a Tag visszaeső jogsértő magatartást tanúsít.

Akinek jogait vagy méltányolható érdekeit egy Tag tevékenysége sérti - így különösen egy Tagnak a személyhez fűződő jogaiban sérelmet szenved, bűncselekmény, vagy szabálysértés áldozatává válik, valamint a szellemi alkotásokhoz való jog sérül, úgy kérheti tőlünk a kifogásolt tartalom eltávolítását, illetve az adott Taggal szemben a szükséges intézkedések megtételét. Ilyen kérés esetén a jogosultság igazolása kötelező. Amennyiben a jogosultság igazolt, a jogosult kérheti, hogy a jogsértő tartalmat zároljuk. A zárolt tartalmat, valamint az azzal összefüggő, általunk tárolt adatokat az illetékes szerv rendelkezésére bocsátjuk a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

1. Adatvédelem

1.1.    A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény alapján történik. A személyes adatokat a regisztráció törléséig kezeljük. Az adatkezelés célja, hogy az egymáshoz illő párkeresők megtalálják egymást, valamint a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatás teljesítése. Az adatkezelés jogalapja a regisztrációkor önkéntesen adott hozzájárulásod. A rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a jelen ÁSZF teljesítése, számlázás, illetve amennyiben feliratkoztál a hírlevélre, úgy a hírlevél küldés érdekében tároljuk. 

1.2.    A személyes adatok kezeléséről bármikor, térítésmentesen tájékoztatást kérhetsz az Ügyfélszolgálatunkon:

Ladies and Gentleman Ügyfélszolgálat:

Cím: 5000 Szolnok, Baross utca 36.  (nincs ügyfélfogadás)

E-mail cím: info@ladiesandgentlemen.hu

1.3.    A Portál tartalmazhat olyan külső weboldalakra utaló hivatkozásokat, amelyeket harmadik személyek üzemeltetnek. Az ilyen külső weboldalak böngészésére a jelen használati feltételek hatálya már nem terjed ki. Az ilyen weboldalak meglátogatásakor kizárólag a te felelősséged, hogy a külső weboldalak meglátogatásakor az adott webhely használati feltételeit megismerd. Nem vállalunk felelősséget a külső weboldalakon elérhető tartalomért. Valamely külső weboldalra utaló hivatkozás nem jelenti automatikusan azt, hogy támogatjuk az adott weboldalt.

1.4.    Az adataidat a szerver üzemeltető felé továbbítjuk (Feki Webstudio Kft.; 9444 Fertőszentmiklós, Petőfi u.44.; Adószám:14113291-2-08).

1.5.    Cookie (magyarul süti) használat:

Tájékoztatunk, hogy a Portálon cookie-kat használunk. A cookie egy betűből és számokból álló információcsomag, amelyet a webszerver küld a böngésződnek, majd azt a böngésző visszaküldi a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A cookie-kat a webszerver  hozza létre a böngésző segítségével a gépeden (ami lehet PC, laptop, okostelefon, egyebek), ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A mentés révén, mikor visszatérsz ugyanarról az eszközről ugyanarra a honlapra, akkor a böngésződ kommunikál a webszerverrel, amely felismeri, hogy már nem először jársz az adott lapon és ennek megfelelően a korábbi beállításaidnak megfelelő honlapot tudsz visszaállítani/betölteni. A cookie-k sokféle funkcióval rendelkezhetnek: információt gyűjtenek, megjegyzik az egyéni beállításokat, megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A cookie-knak köszönhetően meg tudjuk határozni például, hogy a Portál melyik része a legnépszerűbb, melyik aloldalra kattintanak a legtöbben, stb. Ez azért is fontos, mert így a felhasználók igényeihez tudjuk alakítani a Portált és komplexebb felhasználói élményt tudunk nyújtani. A legtöbb böngészőben beállíthatod, hogy a elfogadod-e a cookie-kat vagy sem. A böngészőben található beállításokban azt is be lehet állítani, hogy kérsz-e értesítést arról, ha a Portál cookie-t kíván elhelyezni a böngésződben, ahogy azt is, hogy a különböző típusú cookie-k meddig maradhatnak fenn, illetve törlődjenek-e a böngésző program bezárásakor.

Az általunk alkalmazott cookie-k:

AdWords remarketing (élettartam: 7-60 nap; adatkezelés célja: AdWords hirdetések személyre szabása; kezelt adatkör: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu)
- Facebook remarketing (élettartam: 28 nap; adatkezelés célja:  Facebook hirdetések személyre szabása; kezelt adatkör: http://hu-hu.facebook.com/help/cookies/)
- AdWords konverziókövetés (élettartam: 60 nap; adatkezelés célja: AdWords hirdetések hatékonyságának mérése; kezelt adatkör: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu)
- Facebook konverziókövetés (élettartam: 28 nap; adatkezelés célja: Facebook hirdetések hatékonyságának mérése; kezelt adatkör: http://hu-hu.facebook.com/help/cookies/)
- Analitika (élettartam: változó; adatkezelés célja: google analytics használati statisztika; kezelt adatkör: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage)
- Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie (élettartam: 1 nap; adatkezelés célja:

Az oldal megfelelő működésének biztosítása; kezelt adatkör: session)
Valamennyi cookie-val kapcsolatos adatkezelés alapja a hozzájárulásod.
A Portál látogatásával tudomásul veszed, és hozzájárulásodat adod ahhoz, hogy a Portálon tett látogatások során cookie-kat küldjünk számítógépére (vagy a Portál, vagy a Portál 3. pontban megjelölt partnereinek Adwords, Facebook vagy etarget fiókján keresztül), amelyek alapján a böngésződ egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak az egyes aloldalak látogatása esetén küldjük a számítógépedre, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk. A fentiek szerint elküldött cookie-k felhasználása a következőképpen történik: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha korábban már látogatást tettál a Portálon, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az érintettnek külső szolgáltatók (pl.: Google is) partnereinek weboldalain. Itt tilthatod le a Google hirdetések cookie-ját: http://www.google.hu/privacy_ads.html, valamint a külső szolgáltatók cookie-ját pedig itt: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.
A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveket itt találod: http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/

Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok (know-how)
 

A Portál tartalma, és ahhoz kapcsolódó valamennyi szellemi alkotás (védjegyek, logók, programok, know-how-k, egyéb szellemi alkotások) és a Ladies and Gentlemen elnevezés a mi tulajdonunk.
Tilos az előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül a Portál tartalmának részben vagy egészben való tárolása, illetve a Portál bárminemű sokszorosítása, többszörözése, átmásolása, terjesztése. A Portál tartalmának mindennemű üzleti célból történő felhasználása tilos. Terjesztési szándékkal történő másoláshoz az előzetes írásbeli hozzájárulásunk szükséges.

2. Titoktartás

2.1.    Adataid biztonságáról fokozottan gondoskodunk, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás és nyilvánosságra hozatal, törlés, továbbá sérülés vagy megsemmisülés elkerülésének biztosításáról. A személyes adatok kezelésére mi vagyunk jogosultak.

3. Felelősség kizárás

3.1.    A jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszed, hogy kizárólag azokért a károkért vállalunk felelősséget, amelyeket mi vagy megbízottunk/alkalmazottunk szándékosan vagy súlyos gondatlanságból vagy a megbízottunknak/alkalmazottunknak felróhatóan keletkezik és az mások testi épségét vagy egészségét veszélyezteti vagy abból erednek. Minden más esetben a felelősségünket kizárjuk.

3.2.    A jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszed, hogy nem tudunk felelősséget vállalni azért, ha a Szolgáltatás igénybevétele során nem találsz párt.

3.3.    Nem vállalunk felelősséget azokért a károkért, amelyek a Szolgáltatás hozzáférhetőségében, zavartalan használatában következik be, így különösen azokért, amelyek a telefonhálózat vagy a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail, vagy az internet zsúfoltságából, nem megfelelő működéséből adódnak.

3.4.    Nem vállalunk felelősséget a Tag által közzétett minden adatokért, információkért, valamint azok valódiságáért, teljességéért, helytállóságáért, akutalitásáért.

3.5.    Nem vállalunk felelősséget a Portált ért esetleges támadásokért.

3.6.    Nem tartozunk felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Portál használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

3.7.    A jelen ÁSZF vonatkozásában benyújtott kárigények tekintetében a kártérítés mértéke legfeljebb a jelen ÁSZF hatálya alatt megfizetett Előfizetési díj nyolcszorosa lehet. A jelen korlátozás a jelen ÁSZF-ben foglalt Előfizetési díj mértékére figyelemmel került megállapításra azzal, hogy a felelősség jelen ÁSZF-ben rögzített kizárása vagy korlátozása nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor a felelősség korlátozása vagy kizárása törvényi rendelkezés alapján nem lehetséges.

4. Felmondási jog, szavatosság és jótállás

4.1.    Az 5/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a jelen ÁSZF elfogadásától számított 14 napon belül jogosult vagy a jelen ÁSZF-től elállni/felmondani. Az elállást/felmondást az ITT található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatod. Amennyiben a Pártaláló csomagot választottad és a regisztrációkor kérted, hogy a jelen pont szerinti 14 napos határidőn belül kezdődjön meg a szerződés teljesítése, úgy jogosult vagy 14 napon belül indokolás felmondani a jelen ÁSZF-et, de köteles vagy megfizetni a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó díjat. Felhívjuk figyelmedet, hogy nem gyakorolhatod elállási jogodat a Szolgáltatás egészének teljesítését követően. Azokat a Tagokat, akik a Felfedező csomagot választották nem illeti meg elállási jog, mivel a Szolgáltatást ingyenesen veszik igénybe, de felmondási jogukat bármikor gyakorolhatják. Tájékoztatási, helyesbítési vagy törlési kérelmével kérjük, e-mail címe megadásával forduljon a kötvetkező címre: info@ladiesandgentlemen.hu

4.2.    A felmondási határidő a jelen ÁSZF elfogadásának napjától számított 14 nap elteltével jár le.

4.3.    Ha felmondási/elállási jogoddal élni kívánsz, felmondási szándékodat tartalmazó egyértelmű nyilatkozatodat juttasd el (postán, faxon vagy e-mailben) az Ügyfélszolgálatunkra:

Cím: 5000 Szolnok, Baross utca 36.  (nincs ügyfélfogadás)

E-mail cím: info@ladiesandgentlemen.hu

Tájékoztatunk, hogy az 5/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti elállási/felmondási minta tájékoztatót ITT találod meg, az Elállási/Felmondási nyilatkozatmintát pedig ITT:

4.4.    A felmondás/elállás megérkezéséről haladéktalanul visszaigazolást küldünk számodra.

4.5.    A szavatossággal és jótállással kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatunk:

4.5.1. Kellékszavatosság

Hibás teljesítése esetén velünk szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthetsz a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Választásod szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhetsz:

Kérhetsz kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általad választott igény teljesítése lehetetlen vagy számunkra más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérted, illetve nem kérhetted, úgy igényelheted az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a mi költségünkre ki is javíthatod, illetve mással kijavíttathatod vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhatsz. Választott kellékszavatossági jogodtól egy másikra is áttérhetsz, az áttérés költségét azonban te viseled, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül kell közölnöd. Fontos, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogaidat már nem érvényesítheted.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolod, hogy a Szolgáltatást mi nyújtottuk. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már te vagy köteles bizonyítani, hogy az általad felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

4.5.2. Termékszavatosság

Kizárólag ingó dolog esetén alkalmazható.

4.5.3. Jótállás

Hibás teljesítés esetén jótállásra kötelesek vagyunk. Jótállási kötelezettségünk alól csak abban az esetben mentesülünk, ha bizonyítjuk, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

5. Panaszkezelés

5.1.  A panaszügyintézés elérhetőségei:

Cím: 5000 Szolnok, Baross utca 36. (nincs ügyfélfogadás)

E-mail cím: info@ladiesandgentlemen.hu

5.2.  A panasz közlésére/benyújtására az alábbi lehetőségeket biztosítjuk:

5.2.1.   szóban (személyesen, telefonon), írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus  levélben)

5.3.  A panasz közlésével kapcsolatos eljárás:

5.3.1. A szóbeli panaszt Ügyfélszolgálatunkon annak nyitvatartási idejében,

5.3.2.  A telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon és a hét egy munkanapján 8 órától 20 óráig,

5.3.3. Elektronikus eléréssel - üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva - az írásbeli panaszt folyamatosan fogadjuk.

5.4.  Írásban történő panaszközlés:

5.4.1. Írásban benyújtandó panasz esetén segítséget nyújtunk az írásos panasz megfogalmazásában, mely az Ügyfélszolgálatunkon elérhető panasz adatlapon, illetve a Segíts nekünk menüpontra kattintva megtalálható formanyomtatványon történik.

5.5.  Szóban történő panaszközlés:

5.5.1. A szóbeli panaszokat – kivéve azt az esetet, ha a panasz azonnali kivizsgálása adott esetben nem lehetséges - azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk. Ha a panasz kezelésével nem értesz egyet, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontról jegyzőkönyvet veszünk fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén átadjuk, telefonon közölt szóbeli panasz esetén – egyidejűleg az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontnak a panasz közlését követő 30 napon belüli a számosra történő megküldésével - megküldjük, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint járunk el.

5.5.2. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról jegyzőkönyvet veszünk fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén átadjuk, telefonon közölt szóbeli panasz esetén - egyidejűleg az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontunknak a panasz közlését követő 30 napon belüli a számodra történő megküldésével - megküldjük, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint járunk el.

5.5.3. Az ügyfelek panaszairól, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezetünk.

5.5.4. A panasz kivizsgálásáért külön díjat nem számítunk fel.

6. Egyebek

6.1.  A jelen ÁSZF nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jelen ÁSZF nyelve a magyar.

6.2.  A jelen ÁSZF-et bármikor jogosultak vagyunk egyoldalúan módosítani. A módosításról, annak hatályba lépését megelőző 8 nappal értesítést küldünk számodra a Portálon keresztül. A módosítás hatályba lépését követően a Portál tovább használatával elfogadod a módosított ÁSZF-et. Amennyiben a módosított ÁSZF-et nem kívánod elfogadni, úgy a jelen ÁSZF-et a rendes felmondás szabályai szerint felmondhatod.

6.3.  Éves viszonylatban a Szolgáltatás 99%-os mértékben elérhető (kivéve azon esetek, amikor az üzemzavarért harmadik fél terhelendő felelősséggel, így különösen: országos méretű hálózati kimaradás vagy áramszünet, a Budapesti Internetes peering-központ (BIX) kimaradása, illetve természeti katasztrófa, vagy karbantartási munkálatok, egyéb technikai zavarok).

6.4   A jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárulsz ahhoz, hogy a jelen ÁSZF-ből eredő jogainkat, illetve kötelezettségeinket harmadik személyekre engedményezzük vagy átadjuk.
 

6.5.  A Szolgáltatás korlátlan és zavartalan használata érdekében, kérünk, hogy a legfrissebb böngészőket használd. Nem tudunk felelősséget vállalni azokért a károkért, amelyek abból keletkeznek, hogy nem a legfrissebb böngésző programokat használod.

6.6.  A jelen ÁSZF elfogadásával kijelented, hogy a jelen ÁSZF szokásos szerződési gyakorlattól eltérő feltételeiről figyelemfelhívásra alkalmas módon tájékoztattunk. A Szolgáltatásra történő előfizetéssel a magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, amelyeket iktatunk, és annak létrejöttét követő 5 évig megőrzünk.

6.7.  Tájékoztatunk, hogy nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, a magatartási kódex rendelkezéseinek nem vetettük alá magunkat.

6.8.  A Szolgáltatás előfizetése előtt, az Előfizetés megrendelése előtt (azaz a megrendelés elküldéséig) bármikor lehetőség van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen.

6.9.  Tájékoztatunk, hogy amennyiben nem sikerül rendezni közvetlenül velünk egy vitát, akkor békéltető testülethez fordulhatsz. A mi székhelyünk szerint illetékes békéltető testület neve és székhelye: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület, 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

6.10.  A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről a 2013. évi V. törvény, a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet irányadók.